HomeProiect de succesReabilitarea caminului internat Malu Mare si transformarea lui in Centru Social

Reabilitarea caminului internat Malu Mare si transformarea lui in Centru Social

Beneficiar: UAT Malu Mare în parteneriat cu DGASPC Dolj

DMI 3.2 – “Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Valoarea  totală a proiectului: 3.690.522,94 Lei

Finanțare nerambursabilă: 2.173.869,00 Lei

Obiectiv:  Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență socială și repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de asistență socială

Rezultate:

  • cămin internat reabilitat și transformat în centru social- 1
  • persoane care vor beneficia de serviciile centrului social- 70 (din care: 30 femei, 30 bărbate, 10 persoane de etnie romă)
  • eficientizarea actului social de la 0% la 100%, prin modernizarea spațiilor existente și dotarea cu mobilier modern
  • creșterea accesibilității beneficiarilor la servicii sociale corespunzătoare
  • creșterea calității actului social și a gradului de confort pentru beneficiari
  • dobândirea experienței în atragerea și gestionarea de fonduri nerambursabile
  • oferirea unor servicii sociale de calitate , conform normelor și standardelor impuse de legislația națională și europeană

IMG_1376  IMG_1307  IMG_1378