HomePlanificare regionalaStudiu privind implementarea Programului Oerational Regional 2007-2013 in regiunea Sud Vest Oltenia-martie 2013

Studiu privind implementarea Programului Oerational Regional 2007-2013 in regiunea Sud Vest Oltenia-martie 2013

Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera o baza strategica esentiala pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de finantare indiferent de sursele de finantare ale acestor programe.

ADR Sud-Vest Oltenia, în cu reprezentanti ai organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala ca baza pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare regionala si a documentelor de programare necesare pentru urmatoarea perioada de programare 2014- 2020.

Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 al regiunii Sud – .Vest Oltenia va trebui sa fie un instrument care sa sustina includerea in strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economica a regiunii, sa fundamenteze domeniile de interventie si necesarul de finantare din fonduri europene in perioada urmatoare de programare si sa cuprinda un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional si local.

Ca si in cazul exercitiilor anterioare de planificare a dezvoltarii regionale, abordarea in ceea ce priveste elaborarea PDR este una participativa, reprezentand un proces bazat pe parteneriat si consultare publica.

PDR reprezinta instrumentul prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic, social, etc, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare 2014-2020.

Conform metodologiei transmisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 va avea o structura standard, si anume: