HomeNoutatiNota AM POR privind modificarea termenului maxim de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II, in cadrul DMI 3.4

Nota AM POR privind modificarea termenului maxim de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II, in cadrul DMI 3.4

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in 30 aprilie 2014 o Nota pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Conform acestei Note, pentru proiectele depuse in cadrul acestui apel de proiecte termenul maximal de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II de catre solicitantul de finantare, in cazul acceptarii in urma verificarii administrative a dosarului de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari, se modifica din 10 zile lucratoare in 20 de zile lucratoare de la data primirii notificarii de acceptare.

De asemenea, Nota mentionata aduce clarificari suplimentare pentru situatia in care in Cererea de finantare, Sectiunea II, valoarea proiectului nu este actualizata din punct de vedere al TVA-ului, precum si la alte taxe si comisioane legale care au suferit modificari din momentul semnarii contractului de lucrari. In aceasta situatie, incheierea actului aditional urmeaza sa se faca cel mai tarziu pana la efectuarea vizitei la fata locului. Astfel, bugetul preluat va avea o valoare actualizata din acest punct de vedere. La vizita la fata locului se va prelua aditionalul si eventual HCL-ul de aprobare a actualizarii valorilor bugetului proiectului.

nota-3.4-2014.pdf (377 downloads)