HomeUncategorizedMASURI PENTRU FINALIZAREA A 221 DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

MASURI PENTRU FINALIZAREA A 221 DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

In data de 23 martie 2016, Guvernul a luat unele măsuri în scopul asigurării finanțării necesare administrației publice locale să finalizeze, până la 30 iunie 2016, 222 de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr 8/2016, unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita în cursul anului 2016 contractarea de împrumuturi de la Trezorerie, din venituri din privatizare, în limita sumei de 400 de milioane de lei pentru finalizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Împrumuturile se acordă pentru finalizarea proiectelor cu valoare individuală de maximum 5 milioane euro, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, și pentru care au fost încheiate acte adiționale cu termen de finalizare până la 30.06.2016.

Măsurile au fost luate de Guvern în condițiile în care nefinalizarea acestor proiecte ar determina restituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului, respectiv până la 31 decembrie 2015.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a realizat o situație potrivit căreia sunt 380 de proiecte cu beneficiari publici și privați, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Dintre acestea, sunt 216 proiecte cu beneficiari publici, pentru care nu există o alternativă de finalizare ulteriorară, și a căror finanțare este avută în vedere prin actul normativ adoptat astăzi. De asemenea, într-o situație similară sunt șase proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, care trebuie finalizate până cel târziu 30 iunie 2016, și pentru care unitățile administrativ-teritoriale nu pot asigura finanțarea necesară finalizării lor.

În cazul în care beneficiarii nu vor avea fondurile necesare să asigure funcţionalitatea acestor proiecte până la termenul stabilit de 30 iunie 2016, se va restitui la UE cel puţin suma de 412,7 milioane lei, aferentă rambursărilor efectuate de CE pentru cele 216 proiecte. Precizăm că pentru toate cele 345 de proiecte, suma totală decontată de CE este de 2,2 miliarde lei. În cazul nefinalizării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, se va restitui Comisiei Europene peste 74 de milioane lei.

Potrivit legii, aceste proiecte trebuie finalizate din surse proprii ale beneficiarilor, respectiv autorităților administrației publice locale.

Împrumuturile din Trezorerie se acordă pe o perioadă de maximum 20 de ani cu o rată a dobânzii egală cu ROBOR la trei luni plus 3 puncte procentuale. Rambursarea împrumutului se efectuează în tranșe trimestriale egale, iar dobânda se calculează lunar și se plătește trimestrial.

Lista proiectelor pentru care primăriile și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot contracta împrumuturi, conform acestui act normativ, a fost aprobata prin doua Ordine (Act nr. 409/01 Aprilie 2016 si Act nr. 404/29 Martie 2016), publicate in Monitorul Oficial nr. 0256  din 06 Aprilie 2016.  

Ordin-404-409.docx (651 downloads)
OUG_8_2016.pdf (596 downloads)