HomeUncategorizedLansare cerere de proiecte in cadrul prioritatii de investitii 5.2

Lansare cerere de proiecte in cadrul prioritatii de investitii 5.2

Autoritatea de Management pentru POR a lansat in data de 25 martie 2016,  cererea de proeicte pentru prioritatea de investitie 5.2 –Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Pentru aceasta cerere de proiecte se aplică  metoda competitiva, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Data și ora începere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12.00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 25.11.2016, ora 12.00

Alocarea regionala (FEDR+BS)  PENTRU REGIUNEA sv oLTENIA ESTE DE 11,77 MIL EURO

Beneficiarii eligibili  în cadrul acestei priorități de investiție vor fi unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban sau parteneriate între unitățile administrativ și UAT județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.

În cadrul acestei priorități de investiție, sunt vizate proiecte de reconversie funcțională și/sau reutilizare a unor terenuri și suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, respectiv:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului;
 • acțiuni de modelare a terenului;
 • amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje etc.;
 • realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);
 • realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției,
 • realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice;
 • înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției.
 • modernizarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.).

Valoarea proiectului poate fi cuprinsa intre 100.000 euro  si 5 milioane  euro. Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Ghidul-Solicitantului-PI-5.2.rar (394 downloads)