HomeUncategorizedLansare cerere de proiecte in cadrul prioritatii de investitii 5.1

Lansare cerere de proiecte in cadrul prioritatii de investitii 5.1

Autoritatea de Management pentru POR a lansat in data de 25 martie 2016,  cererea de proiecte pentru prioritatea de investitie 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Aceasta cerere de proiecte are la bază principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Data şi ora începere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12:00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 12:00

Alocarea regionala (FEDR+BS)  PENTRU REGIUNEA sv oLTENIA ESTE DE 29,30 MIL EURO

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa investitii pentru restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
  • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
  • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
  • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

  • Unităţi administrativ-teritoriale
  • Autorităţi ale administraţiei publice centrale
  • Unitățile de cult
  • ONG-uri
  • Parteneriate între aceste entități

Valoarea proiectului poate fi cuprinsa intre 100.000 euro  si 5 milioane euro (iar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului poate fi de 10 milioane euro.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile

Pachet-patrimoniu-cultural-lansare-final.rar (420 downloads)