HomeUncategorizedAu fost aprobate, in cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, metodologia si criteriile de eligibilitate si evaluare tehica si selectie a proiectelor aferente urmatoarele prioritati de investitii: 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 5.2, 7.1, 8.1. Click pe stire, pentru detalii.

Au fost aprobate, in cadrul Comitetului de Monitorizare a POR, metodologia si criteriile de eligibilitate si evaluare tehica si selectie a proiectelor aferente urmatoarele prioritati de investitii: 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 5.2, 7.1, 8.1. Click pe stire, pentru detalii.

In cele doua sedinte ale Comitetului de Monitorizare a POR, care au avut loc in lunile septembrie si noiembrie 2015, au fost aprobate metodologia si criteriile de eligibilitate si evaluare tehica si selectie  a proiectelor aferente urmatoarele prioritati de investitii:

*

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri;

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor (doar pentru componenta eficientizarii energetice a cladirilor rezidentiale);

5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

*Conform Deciziei nr. 3/10.09.2015 a CM POR (http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-2020/Decizia%203%20-%20criterii%202.1%203.1%205.1.%206.1.pdf)

*

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale (doar pentru componenta referitoare la infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala);

* Conform Comunicatului de presa din 6 noiembrie 2015, publicat pe site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/in-curand-se-vor-deschide-apelurile-pentru-noul-program-operational-regional-(por)-2014-2020)publicat pe site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/in-curand-se-vor-deschide-apelurile-pentru-noul-program-operational-regional-(por)-2014-2020)