HomeUncategorizedInstructiunea nr.123/15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Instructiunea nr.123/15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013