HomeInformatii pentru SolicitantiGhidurile solicitantului pentru Axa prioritara 3

Ghidurile solicitantului pentru Axa prioritara 3

Imbunătăţirea infrastructurii sociale

 • Domeniul major de interventie 3.1(varianta consolidată): Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 22 ianuarie 2008.
 • Notă
 • CORRIGENDUM 1
 • CORRIGENDUM 2
 • CORRIGENDUM 3
 • CORRIGENDUM 4
 • Ordin privind cheltuielile eligibile
 • Notă pentru aplicarea HG 1135 pentru modificarea și completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale pentru axa prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.1., Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate (publicată la data de 18 martie 2014)
 • Domeniul major de interventie 3.2 (varianta consolidată – septembrie 2010): Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. (Aceasta este varianta revizuită a Ghidului solicitantului, care include prevederile Corrigendum-ului nr.1, Corrigendum-ului nr.2, Corrigendum-ului nr.3. şi ale Corrigendum-ului nr. 4). Cererea deschisă de proiecte a fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008.
   • CORRIGENDUM – Incepand cu data de 24 aprilie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 – „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum.”
   • CORRIGENDUM NR.2 – Aplicarea corrigendumului se realizează începând cu data publicării acestuia, 19 decembrie 2008, atât pentru proiectele aflate în proces de evaluare, cât şi pentru cele care vor fi depuse ulterior acestei date.
   • CORRIGENDUM NR. 3
   • CORRIGENDUM NR. 4
   • Ordin privind cheltuielile eligibile
   • Clarificări

  Domeniul major de interventie 3.3 (varianta consolidată – ianuarie 2011): Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 31 octombrie 2007.

   • CORRIGENDUM – Începând cu data de 7 februarie 2008, cererile de finanţare şi dosarele pentru solicitarea finanţării în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” se vor elabora având în vedere prezentul Corrigendum şi Ghidul solicitantului revizuit conform prezentului Corrigendum.
   • CORRIGENDUM 2 – Începând cu data de 06 iunie 2008, cererile de finanţare şi dosarele pentru solicitarea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă ” se vor elabora având în vedere prezentul Corrigendum.
   • CORRIGENDUM 3
   • CORRIGENDUM 4
   • CORRIGENDUM 5
   • CORRIGENDUM 6 (Anexa 1)

  Ordin privind cheltuielile eligibile (martie 2013)
  Ordin privind cheltuielile eligibile (septembrie 2010)
  NOTĂ pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1135 pentru modificarea şi completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor (Anexa 1, Anexa 2)
  Domeniul major de interventie 3.4. (varianta consolidată): Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă (varianta consolidată). Cererea deschisă de proiecte a fost lansată pe data de 29 februarie 2008.

   • CORRIGENDUM
   • Ordin privind cheltuielile eligibile
   • Domeniul major de intervenție 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă – Ghidul solicitantului (variantă supusă consultării publice, februarie 2014). Vă rugăm să transmiteți observațiile/comentariile dumneavoastră pe adresele ovidiu.panaite@mdrap.ro și info@mdrap.ro, până pe data de 07.03.2014 (termenul a fost prelungit de la data de 28.02.2014), orele 16.30.

  Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenție 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă (Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013). Cererile de proiecte pot fi depuse în intervalul 12 martie – 16 aprilie 2014.

  Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, domeniul major de intervenţie „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare” în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional 2007-2013

  Clarificare AM POR
  Descarcare-document.pdf (556 downloads)