HomeInformatii BeneficiariInstructiuni/Clarificari

Instructiuni/Clarificari

Instrucțiunea AM POR nr.146 /17.06.2016
Autoritatea de Management pentru POR a emis Instrucțiunea  nr.146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.
Anexa 2a – Raport de progres al beneficiarului
Instructiunea AM POR nr. 136 privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursarea de catre beneficiari si executate/livrate/prestate de catre contractori
Instructiunea-136b-AM-POR-1.pdf (625 downloads)
Instructiunea AM POR nr.  136  privind modificarea termenului de semnare a documentatiilor de contractare la nivelul MDRAP
i-136-termen-de-contractare-por-2007-2013.pdf (549 downloads)
Instructiunea AM POR nr. 134/22.05.2015 – privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si cererilor de plata, in vederea incheierii Programului Operational Regional 2007-2013
Instr-134-termene-limita-depunerea-cererilor-de-rambursare-si-de-plata.pdf (619 downloads)
Instructiunea AM POR 132/28.04.2015 privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarilor/bunurilor/serviciilor solicitate la rambursare de catre beneficiari si executate/livrate/prestate de catre contractori
i-132.pdf (520 downloads)
Instructiunea AM POR nr 131/27.03.2015 privind implementarea contractelor de finantare incheiate pentru DMI 3.4, apel 2014, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013  Document.pdf (529 downloads)
Instructiunea AM POR nr 130/10.02.2015 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata pentru proiectele depuse in cadrul POR 207-2013  Document.pdf (503 downloads)
Instructiunea AM POR nr. 129 privind suspendarea DMI 5.2- pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care  nu intra sub incidenta ajutorului de stat) I-129-intreruperea-depunerii-de-proiecte-DMI-5.2-TEXT.pdf (505 downloads)

Instructiune AM POR nr 126/2015 cu privire la modificarea Listei de verificare a procedurii de achizitie efectuate de beneficiarii privati  conform prevederilor OMFP 1120/2013
3319_001.pdf (520 downloads)

Instructiunea AM POR nr 124/17.12.2014 cu privire la suspendarea procesului de depunere de catre beneficiari a cererilor de plata/ cererilor de rambursare/ cererilor de rambursare aferente cererilor de plata pentru proiectele depuse in cadrul POR 2007-2013 in perioada 19.12.2014-05.01.2015
Document.pdf (863 downloads)

Instructiunea nr.123/15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
Instructiunea-123-dec-2014.pdf (788 downloads)

Clarificare beneficiari privind termenul de 60 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei de implementare pentru depunerea cererii de rambursare finala
clarificare-AM-POR.pdf (609 downloads)

Precizari beneficiari privind aspecte legate de implementarea contractelor de finantare  REF-PLATI-CP.pdf (535 downloads)

Instrucțiunea 121 din aprilie 2014 privind modificarea procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate din POR

Instrucțiunea 120 din martie 2014 privind modificarea Manualului de evaluare, selecție și contractare

Instrucțiunea 119 din martie 2014 privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțabile prin POR

Instrucțiunea 118 din februarie 2014 privind completarea Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate din POR

Instrucțiunea 117 din ianuarie 2014 privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțate din POR

Instrucțiunea 116 din decembrie 2013 privind completarea Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate din POR

Instrucțiunea 115 din 10.12.2013 privind întreruperea parțială a activității POR în perioada 23 decembrie 2013-3 ianuarie 2014

Instrucțiunea 114 din 20 11 2013 privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțate prin POR

Instrucţiunea 113 privind aplicarea, de către beneficiarii privaţi, a procedurii simplificate

Instrucțiunea 112 din octombrie 2013 privind modificarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul DMI 5.3.

Instrucțiunea 110 din august 2013 privind Manualul de evaluare, selecție și contractare, versiunea 9

Instrucţiunea 109 din septembrie 2013 privin mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii privaţi

Instrucțiunea 108 din iunie 2013 privind modificarea procesului de evaluare, selecție și contractare

Instrucțiunea 107 din aprilie 2013 privind consolidarea și modificarea Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate din POR

Instrucțiunea 106 din aprilie 2013 privind proiectele care implică finanțare de tip FSE

Instructiunea 105_aprilie 2013

Instructiunea 104 din 01_04_2013 privind aplicatia de arhivare electronica

Instructiunea 103 din 29_03_2013 privind eliminarea procedurii de intocmire a actelor aditionale si transferul in procedura de monitorizare

Instructiunea 102 din 14_02_2012 privind neparcurgerea etapei de ETF simplificat pentru anumite modificari de PT

Instructiunea 101 din 10_01_2013 privind Manualul de evaluare ed II vers 8

Instructiunea 100 privind suspendarea procesului de evaluare in decembrie 2012

Instructiunea 99 din 26_11_2012 privind modificarea unilaterala a anexei VI la contractele de finantare

Instructiunea 98 din 26_11_2012 privind completarea proceduriii de verificare a achizitiilor publice

Instructiunea 97 din 23_11_2012 privind Manualul de evaluare ed II vers 8

Instructiunea 96 din 15_11_2012 privind Manualul de monitorizare ed II vers 2

Instructiunea 95 din 06_11_2012 privind separare atributii persoane efectuare plati in cadrul contractelor de AT

Instructiunea 94 privind reverificarea achizitiilor publice

Instructiunea 93 din 05_11_2012 Manualul de evaluare ed II vers 7

Instructiunea 92 din 31_08_2012 privind modificarea PT

Instructiunea 91 din 24_08_2012 privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni a contractelor de finantare

Instructiunea 90 din 10_08_2012 privind completarea Manualului de monitorizare ed II vers 1

Instructiunea 89 din 27_07_2012 privind autorizarea si efectuarea platilor

Instructiunea 88 din 22_07_2012 privind infiintarea serviciilor de verificare achizitii audit

Instructiunea 87 din 19_06_2012 cu privire la simplificarea verificarii ereri de rambursare AT

Instructiunea 86 din 15_06_2012 privind actualizarea previziunilor de plati

Instructiunea 85 din 03_05_2012 privind completarea Manualului de monitorizare ed II vers 1

Instructiunea 84 din 20_04_2012 cu privire la continutul documentelor pentru viitoarea periaoda de programare

Instructiunea 83 din 05_04_2012 privind Manualul de recuperare creante si nereguli

Instructiunea 82 din 05_04_2012 Manualul de constatare nereguli si stabilire creante ed I vers 0

Instructiunea 81 din 12_03_2012 cu privire la PT si DTAC

Instructiunea 80 din 05_03_2012 privind Manaualuld e evaluare selectie si contractare ed II revizia 7

Instructiunea 79 din 28_02_2012 privind serviciile de evaluare

Instructiunea 78 din 05_03_2012 cu privire la modificarea Procedurii de monitorizare ed II, revizia 1

Instructiunea 77 din 10_02_2012 cu privire la avizul de plata AT

Instructiunea 76 din 14_12_2011 cu privire la verificarea conflictului de interese

Instructiunea 75 din 07_10_2011 cu privire la Manualul de evaluare ed II vers 6 completare

Instructiunea 74 din 05_10_2011 privind implementarea contractelor de AT

Instructiunea 73 din 16_08_2011 privind manualul de evaluare ed II vers 6 versiune consolidata

Instructiunea 72 din 01_08_2011 cu privire la verificarea dosarelor de achizitii

Instructiunea 71 din 12_07_2011 privind evaluarea tehnica si financiara

Instructiunea 70 din 01_07_2011 privind armonizarea documentelor cu privire la eligibilitatea solicitantului axa 6

Instructiunea 68  din 06_04_2011 privind efectuarea de plati

Instructiunea 67 din 28_03_2011 privind modificarea anexei II la contractele de finantare

Instructiunea 66 din 28_03_2011 privind completarea anexei III contracte de finantare DMI 4.3

Instructiunea 65 din 15_03_2011 privind introducere date SMIS

Instructiunea 64 din 10_03_2011 privind vizitele la fata locului aferente cererilor de rambursare

Instructiunea 63 din 15_02_2011 privind procedura de admisibilitate PIDU

Instructiunea 62 din 24_02_2011 privind modificarea procedurii de contractare

Instructiunea 61 din 09_12_2010 privind reflectarea in SMIS a perioadei de suspendare a procesului de evaluare

Instructiunea 60 din 23_11_2010 privind aplicarea de corectii financiare

Instructiunea 59 din 18_10_2010 privind rambursarea cheltuielilor

Instructiunea 58 din 10_09_2010 privind Manualul de Identitate POR editia III

Instructiunea 57 din 01_09_2010 privind modificarea procedurii de contractare

Instructiunea 56 din 23_08_2010 privind procedura de verificare a conformitatii PT

Instructiunea 55 din 10_08_2010 privind modificarea procedurii de verificare a conformitatii PT

Instructiunea 54 din 28_07_2010 privind furnizarea datelor legate de crearea locurilor de munca

Instructiunea 53 din 26_07_2010 privind procedura de recuperare creante

Instructiunea 52 din 21_07_2010 privind proiectele integrate ce contin cheltuieli ce intra sub ajutor de stat sau nu

Instructiunea 51 din 02_07_2010 privind procedura de verificare a conformitatii PT

Instructiunea 50 din 25_06_2010 privind cheltuielile diverse si neprevazute din devizul general

Instructiunea 49 din 22_06_2010 privind procedura axa 1 Poli de Crestere

Instructiunea 48 din 21_05_2010 privind procedura DMI 5_3

Instructiunea 47 din 18_05_2010 privind actualizarea Procedurii de verificare a adminisibilitatíi PIDU

Instructiunea 46 din 23_04_2010 privind inregistrarea proeictelor prioritare PC

Instructiunea 45 din 16_04_2010 privind modificarea procedurii PDU

Procedura de verificare a admisbilitatii planurilor integrate de dezvoltare

Instructiunea nr 44

Instructiunea 43 din 04_03_2010 prividn actaulizarea listei de indicatori din SMIS

Instructiunea 42 din 23_12_2009 privind Manualul de evaluare selectie si contractare ed II vers 1

Instructiunea 41 din 08_12_2009 privind suspendare proces

Instructiunea 40 din 18_11_2009 privind modificarea manualuluid e evaluare selectie si contractare

Instructiunea 39 din 17_11_2009 privind evaluarea proeictelor DMI 4_3 si 5_3

Instructiunea 38 din 10_11_2009 privind evaluarea proiectelor DMI 3_1

Instructiunea 37 din 17_10_2009 privind ed II vers 2 Manual AT

Instructiunea 36 din 26_10_2009 privind instructiuni solicitare finantare 6_2 AT

Instructiunea 35 din 30_09_2009 privind constituirea listei de rezerva

Instructiunea 34 din 17_08_2009 privind etapa de ETF DMI 3.4

Instructiunea 33 din 13_08_2009 privind evaluarea proiectelor in cadrul axei 1

Instructiunea 32 din 05_08_2009 privind manualul de AT

Instructiunea 31 din 05_08_2009 privind calculul indicatorilor de performanta contracte AT

Instructiunea 30 din 03_08_2009 privind instructiunile de solicitare finantarii AT

Instructiunea 29 din 24_07_2009 privind acordarea prefinantarii

Instructiunea 28 din 18_06_2009 privind procedura de intocmire acte aditionale

Instructiunea 27 din 26_05_2009 privind clarificarile adminisibilitate PIDU

Instructiunea 26 din 19_05_2009 privind procedura de verificare PT

Instructiunea 25 din 22_04_2009 privind modificarea manualului de proceduri axa 1 Centru Urbane

Instructiunea 24 din 09_04_2009 privind DMI 5.3

Instructiunea 23 din 06_04_2009 privind actualizare manual audit

Instructiunea 22 din 31_03_2009 privind dosarul de achizitie

Instructiunea 21 din 09_03_2009 privind depunerea PT

Instructiunea 20 din 18_02_2009 privind pista de audit

Instructiunea 19 din 18_02_2009 prind previziunile de plati

Instructiunea 18 din 12_02_2009 privind codificarea manualelor de proceduri POR

Instructiunea 17 din 04_02_2009 privind procedura de monitorizare

Instructiunea 16 din 05_01_2009 privind manualul de evaluare selectie si contractare ed II

Instructiunea 15 din 04_12_2008 privind suspendarea procesului de evaluare

Instructiunea 14 din 11_11_2008 privind eliminarea etapei de evaluare strategica

Corrigendum la Instructiunea 13 din 30_10_2008

Instructiunea 13 din 30_10_2008 privind procedura de evaluare si selectie 4.3

Instructiunea 12 din 29_09_2008 privind remedierea disfunctionalitatilor de sistem

Instructiunea 11 din 29_08_2008 privind completarea procedurii de evaluare selectie apeluri termen limita

Instructiunea 10 din 20_06_2008 privind aplicarea procedurii de evaluare si selectie revizuita

Instructiunea 09 din 15_04_2008 privind procedura de PT, contractare si contestatii

Instructiunea 08 din 26_03_2008 privind procedura de verificare si avizare a cheltuielilor

Instructiunea 07 din 28_08_2008 privind planurile de audit

Instructiunea 06 din 01_02_2008 privind raportarea saptamanala si lunara

Instructiunea 05 din 13_12_2007 privind instructiunile de depunererile a cererilor de finantare AT

Instructiunea 04 din 12_12_2007 privind suspendarea procesului POR

Instructiunea 03 din 20_11_2007 privind calculul proratei

Instructiunea 02 din 15_10_2007 privind corrigendum Ghid axa 2

Instructiunea 01 din 21_03_2006 privind acordul cadru