HomeProgramul Operational RegionalProgramul Operational Regional – Axa 2

Programul Operational Regional – Axa 2

Axa prioritara 2 „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”

licitaie inchisa.jpgAxa prioritara „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” vizeaza reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum si constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean, avand un rol important in economia regiunilor, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor si a unor zone mai izolate in cadrul regiunilor.

Aceasta axa prioritara contribuie la realizarea obiectivelor identificate in Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala din Cadrul Strategic National de Referinta si este in concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune care prevad necesitatea imbunatatirii accesibilitatii si atractivitatii regiunilor.

Domeniul major de interventie 2.1 „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura” are ca obiective:

  • Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN, cu implicatii asupra dezvoltarii regionale, atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara. Se urmareste ca aceste retele de drumuri sa contribuie, pe termen mediu, la cresterea fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand o dezvoltare durabila a acesteia si, implicit, crearea de noi oportunitati de locuri de munca, inclusiv in zonele rurale.
  • Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere in punctele de acces catre oras. In acest sens, prin Regio se vor finanta proiecte de reabilitare / modernizare a strazilor care conecteaza magistralele orasenesti cu drumul national ce traverseaza orasul (strazi de categoria I), zonele functionale de cele rezidentiale (strazi de categoria a II-a) precum si  zonele functionale si rezidentiale de strazile de legatura sau magistrale (strazi de categoria a III-a).
  • Construirea si modernizarea soselelor de centura (cu statut de drum judetean) vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Autoritati ale administratiei publice locale;
  • Asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
  • Parteneriate intre autoritati ale administratei publice locale