HomeUncategorizedTestarea aplicatiei MySMIS 2014

Testarea aplicatiei MySMIS 2014

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că în perioada 8 – 18 martie 2016 va fi disponibil pentru a fi testat de către public modulul ”Depunerea cererii de finanțare” al aplicației MySMIS 2014 versiunea 1.0., la adresa www.fonduri-ue.ro. Aceasta aplicatie IT a fost elaborată de către MFE împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru a facilita schimbul electronic de informații între beneficiari și autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții. Prin implementarea aplicației MySMIS 2014, Ministerul Fondurilor Europene răspunde prevederilor regulamentelor europene aplicabile perioadei de programare 2014-2020.

Orice persoană juridică interesată de testarea aplicației IT trebuie să fie înregistrată în sistem de către reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. Certificatele digitale calificate sunt folosite și în alte situații de interacțiune cu autoritățile (ex. depunerea de declaraţii fiscale la ANAF). Sunt acceptate în sistem toate certificatele digitale calificate emise în condițiile legii. În cadrul proiectelor ce urmează a fi finanțate, costurile aferente procurării certificatelor digitale calificate sunt eligibile.

Atât în faza de testare cât și după lansarea în producție, o persoană juridică va putea înscrie mai mulți utilizatori pentru completarea informațiilor din cererea de finanțare.

Apelurile deschise în sistem în perioada de testare vor conține prevederi ale ghidurilor ce pot suferi modificări în varianta finală.

Încurajăm potențialii beneficiari să identifice și să ne sesizeze eventuale dificultăți în accesarea sau introducerea datelor aferente cererilor de finanțare, pentru a sprijini îmbunătățirea sistemului. În momentul lansării aplicației în varianta de testare, utilizatorii vor avea la dispoziție un centru de sprijin aferent MySMIS 2014.